Privacyverklaring

Dit is de website van Roomsch Leven; geƫxploiteerd door Stichting Michaƫl
Adres: Heyendaalseweg 239, 6525 SG Nijmegen

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites (roomschleven.nl) en diensten die Roomsch Leven aanbiedt. Roomsch Leven behandelt jouw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De producten en diensten van Roomsch Leven zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Roomsch Leven vraagt deze personen dan ook geen persoonsgegevens te verstekken op welke manier dan ook.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Roomsch Leven kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Roomsch Leven en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roomsch Leven verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.
Roomsch Leven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Roomsch Leven verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Roomsch Leven daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Roomsch Leven gegevens nodig heeft

Roomsch Leven verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Roomsch Leven je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang Roomsch Leven gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Roomsch Leven niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Roomsch Leven hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Je gegevens zullen maximaal één jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Andere informatie die Roomsch Leven kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Roomsch Leven andere informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
 • Browser en apparaat gegevens, zoals o.a. scherm resolutie
 • Data van gebruik van mobiele app
 • Serverlogboekbestanden
 • Informatie over geografische locatie
 • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
 • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

Roomsch Leven deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Roomsch Leven jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Roomsch Leven alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar beheerder@roomschleven.nl. Roomsch Leven zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Roomsch Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Roomsch Leven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Roomsch Leven op.

Datalekken

Roomsch Leven verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of op een andere manier ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Roomsch Leven meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Roomsch Leven alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Roomsch Leven zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Roomsch Leven is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.Roomsch Leven als verwerker

Roomsch Leven verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Roomsch Leven zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Roomsch Leven mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of voor de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Roomsch Leven en opdrachtgever zal Roomsch Leven alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Roomsch Leven kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Roomsch Leven ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Roomsch Leven blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruiken de websites van Roomsch Leven cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan de websites van Roomsch Leven geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
SessionID
Website
sessie

Google Analytics

Roomsch Leven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Roomsch Leven heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Ghostery Browser Extension installeren.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
_gid
Google
sessie
_gat
Google
sessie
_ga
Google
14 maanden

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De websites van Roomsch Leven gebruiken geen tracking cookies. Het is niet van belang voor de websites van Roomsch Leven, maar je webbrowser heeft een verzoek verzonden voor niet bijhouden van je browseverkeer.

Naam
Eigenaar
Vervaldatum
-
-
-

Socialmedia cookies

Op de websites van Roomsch Leven zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het socialmedia kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de websites van Roomsch Leven bent ingelogd op socialmedia en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacy verklaring van de sociale netwerken om te lezen wat ze met jouw (persoons)gegevens doen.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.Wijzigingen

Roomsch Leven behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.